1. Informacje ogólne
 
 1. Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej, funkcjonującego pod adresem url: www.lingon.pl
 2. Właścicielem strony internetowej, zwanej dalej „Serwisem” oraz administratorem Państwa danych osobowych jest: LINGON Tomasz Żur,  z siedzibą pod adresem Skomielna Biała 566, 32-434 Skomielna Biała, NIP: 6812046863,
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora danych to: info@lingon.pl
 4. Serwis przetwarza następujące dane osobowe:

 1. identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie,
 2. adresy protokołów internetowych
 3. identyfikatory urządzeń;
 4. identyfikatory klientów;
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: LH.PL
 2. Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe na serwerach LH w drodze powierzenia przetwarzania danych osobowych, co daje Państwu gwarancję podwójnego zabezpieczenia danych osobowych, zarówno po stronie administratora danych osobowych, którym jest LINGON Tomasz Żur,  z siedzibą pod adresem Skomielna Biała 566, 32-434 Skomielna Biała, NIP: 6812046863, oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe (przechowującego dane), którym jest LH.PL SP.Z O.O. ul. Pamiątkowa 2/56 61-512 Poznań, NIP: 7831711517

3. Informacje o przetwarzaniu danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa LH.PLSP.Z O.O. na zasadzie powierzenia przetwarzania danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 2. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania.
 3. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator danych stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics oraz platformę umożliwiającą tworzenie kampanii reklamowych Google Ads (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator danych nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer ID.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator danych.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Analiza jak często odwiedzają Państwo niniejszą stronę, jakie podstrony Państwo odwiedzili, jak długo pozostawali Państwo na stronie oraz jakie interakcje na stronie Państwo wykonywali (co Państwo „klikali” na stronie)
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniach.  Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies mogą Państwo wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Państwo używają i postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Edge
 2. Internet Explorer
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Firefox
 6. Opera

Urządzenia mobilne: